Chơi tập thể vợ thằng bạn dâm

0 views

Một đề nghị táo bạo từ thằng bạn, nó muốn tụi tao chơi vợ nó, lúc đầu còn định nó đùa nhưng khi nó dẫn về nhà vào phòng nó luôn thì mới biết nó nghiêm túc. Con vợ thằng bạn dâm nằm chờ sẵn, da trắng dáng ngon, chỉ có hai con ốc vít là hơi thâm. Cả đám như mèo gặp mỡ xúm lại thay nhau đè địt chơi tập thể vợ thằng bạn dâm.