Lồn em khít quá, chơi sướng quá

0 views

Lồn em khít quá, chơi sướng quá vợ ơi! Đang đứng đụ chưa đã sướng vợ đã muốn nằm ra để tôi đút vào sâu hơn, đm đang đưa vào thì em nó khép háng lại, kẹp sat con cu, lúc này cảm giác lồn em khít quá, mỗi nhịp nhấp đều sướng muốn bắn luôn vào cái lồn em nó vậy.